Aile Çalışmaları ve Uygulama Merkezi

amacımız

Amacımız

Aksaray Üniversitesi Aile Çalışmaları ve Uygulama Merkezi 2011 yılında,

  1. Aile çalışmaları çerçevesinde; bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak,
  2. Bu alanlarda yapılmış araştırma ve incelemeler hakkında ülke ve dünya kamuoyunu aydınlatmak,
  3. Üniversitenin aileye yönelik çalışmalarının teori ve uygulama düzeyinde geliştirilmesine ve öğretimine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
  4. Aile çalışmalarıyla ilgili akademik faaliyette bulunan diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler geliştirmek ve bu tür proje ve çalışmalara katılmak,
  5. Aksaray ilindeki hızlı toplumsal değişme, kentleşme, iç ve dış göçün aileler üzerinde yarattığı ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik etkilere karşı aile yaşamını güçlendirecek koruyucu hizmetlerle sosyal destek sistemlerini uygulamak amaçlarıyla kurulmuştur.