Aile Çalışmaları ve Uygulama Merkezi

Günümüz Ailesinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Başlıklı Konferans Düzenlendi.

Aile Çalışmaları ve Uygulama Merkezi tarafından “Günümüz Ailesinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir konferans düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Şahin, gençlerin üzerinde oynanan oyunlardan birisinin de, aile kurarken onlara yapılan dikteler olduğunu söyledi. 35-40’lı yaşlarda evlenmeyi düşünen bir neslin olduğuna dikkat çeken Şahin, “Üniversiteyi bitireceksiniz, yüksek lisansı bitireceksiniz, doktorayı bitireceksiniz, akademik kadro alacaksınız… Sonra kişi 35 yaşına gelmiş. Yani artık 35-40’lı yaşlarda evlenmeyi düşünen bir nesille karşı karşıyayız” dedi.

Aile Çalışmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü, Yrd. Doç. Dr. Sümeyra Bilecik ise ailenin, bireylerin ilk sosyalleştiği alan olması hasebiyle, ilişki kurma biçimlerinin, davranış kalıplarının, sevgi ve muhabbetin hissedildiği ilk ortam olduğunu söyledi. Bu duygulardan yoksunluğun, birey ve toplumlar için pek çok sorunu beraberinde getirdiğine değinen Bilecik, “Bugün evlere baktığımızda, eski aile yapısının, geleneksel izlerin büyük bir hızla silindiğini, evlerdeki ortak alanların giderek azaldığını, herkesin kendi odalarına çekildiği bir iletişimin tercih edildiğini görmekteyiz. Günümüzde boşanmaların yüzde 97’si geçimsizlik nedeniyle yaşanıyor. Bu boşanmaların yüzde 39’u evliliğin ilk beş yılında, yüzde 21’i ise 6-10 yılları arasında gerçekleşiyor. Bu istatistikler, aileyle ilgili sorunlara eğilme ve çözümler üretmeye bizleri teşvik etmektedir. Merkez olarak, bu hususa dair bir dizi etkinlik gerçekleştirdik ve süreç içerisinde çalışmalar devam edecek” dedi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Prof. Dr. Saffet Köse, “Günümüz Ailesinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Ailenin bir toplumun en değerli kurumu olduğunu kaydeden Köse, “Aile, o toplumun küçük devletidir, devlet de o toplumun büyük ailesidir. Bu nedenle aile ile alakalı sorunlar, bir toplumun en küçük ferdinden en tepe noktasındaki insanına varıncaya kadar herkesi ilgilendirir ve herkesi etkiler” dedi. Aile ile alakalı yaşanan sorunların tüm dünyanın meselesi olduğunu, her yerde konuşulduğunu ama aileyi özüne ve kendi kurallarına yöneltecek tedbirlerin alınamadığını dile getiren Prof. Köse, “Dünyadaki tüm istatistiklerde evlenmeler azalıyor, evlenme yaşı yükseliyor, boşanmalar artıyor. Bu, Türkiye’de de böyle ama bizim bir şansımız var, o da ülkemizdeki en güçlü kurumun yine aile olması” dedi. Dinin, ailenin en temel değerlerini belirlediğini, Hazreti Âdem’den bugüne gelinceye kadar ilk kurum zaten aile olduğunu söyleyen Köse, “Allah’ın da bizzat belirlediği ilkeler var. Tüm kutsal metinlerde de bunlar açık bir şekilde görülüyor. Kutsal metinlerde kadın-erkek beraberliğini meşru kulan tek yol nikâh. Ama modern dünya kendisini din karşıtlığı üzerine konumlandırıyor. Aslında modernlik denilen şey Tanrının tahtına insanın oturmasıdır. Din devre dışı kalınca, Allah’ın yerine merkeze insan, haz ve nefis oturuyor. Din sadece mabede indirgeniyor ve onun dışındaki alanlarda bir sekülerizm alıp başını gidiyor. Artık aile, dinle modernitenin çatışma alanı haline geliyor ve en yüksek gerilimin yaşandığı yer oluyor” dedi.

Konferansın ardından Rektör Şahin, konuşmacı Prof. Dr. Saffet Köse’ye “Teşekkür Beratı” takdim etti.