Aksaray Üniversitesi
Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetim Kurulu

Başkan                Doç. Dr. Veysel ÇAKMAK                                 İletişim Fakültesi

Üye                       Dr. Öğr. Üyesi Zuhal FİDAN BARİTCİ            İletişim Fakültesi

Üye                       Dr. Öğr. Üyesi Arzu YÜKSEL                          Sağlık Bilimleri Fakültesi

Üye                       Öğr. Gör. Seyfullah  GÜMÜŞOK                    Sosyal Bilimler MYO

Üye                       Araş. Gör. Ali KUŞCALI                                   İslami İlimler Fakültesi